Den externa bilden av Sverige

Sverige får FN-smisk av en rad länder för brott mot mänskliga rättigheter. Iran, Kuwait, Indonesien … vet inte hur dessa länder skulle vara moraliska föredömen. Det är lite komiskt att länder som har tveksam hållning till sådana frågor kommer med rekommendationer om rasism, diskriminering av etniska och religiösa minoriteter. Även att Sverige borde genomföra aktiviteter mot pedofili och barnporr.

Undrar just hur mycket av detta som är en effekt av en fri press som gottar sig i dessa områden?

Vad händer med den svenska självbilden, som världssamvete och beserwisser i internationella sammanhang – som vi ju blivit itutade i svensk media?

http://webtv.un.org/