Ester i Sverige protesterar mot Nordstream2

I ett brev från Sverigeesternas förbud till den svenska regeringen står det så här:

Ester i Sverige protesterar mot Nordstream2 i ett brev till Sveriges Regering

I samband med utbyggnaden av gasledningen Nord Stream genom Östersjön har Ryssland tillåtits investera ca 80 miljoner kronor i Slites hamn och på övriga Gotland.

Sverigeesternas Förbund, som representerar ester i Sverige, känner stark oro över uppgifter om att Region Gotland avser att tillåta Ryssland att bygga ut Slite hamn för ytterligare 50 miljoner kronor.

Det ligger inte i Sveriges intresse att erbjuda ökat ryskt inflytande på Gotland och därmed ytterligare fördjupa de säkerhetspolitiska hoten mot både Sverige och Estland.

Inför en möjlig storkonflikt ligger Gotland som ett herrelöst hangarfartyg mitt i Östersjön, väntande på att tas över av dem som är beredda att gå från ord till handling. Ryssland har under senare år upprepade gånger med vapenmakt utvidgat sina gränser.

Ryssland erbjuder nu åter Sverige och Region Gotland ansenliga säkerhetspolitiska mutor. Om dessa accepteras, riskerar Sverige och Gotland snart att avkrävas betydligt kostsammare gentjänster och eftergifter i enlighet med Vladimir Putins s.k. asymmetriska krigföring, det visar samtidshistorisk erfarenhet från bl.a. Estland, Georgien, Krim och övriga Ukraina.

Sverigeesternas Förbund uppmanar Sveriges regering att informera gotländska myndigheter om den av Karl Gerhard ombesjungna ”ökända hästen från Troja”, att hejda ökat ryskt inflytande på Gotland samt att rusta Gotlands försvar till en respektingivande nivå och därmed till en trygg region för både Sverige och för det för ryska provokationer betydligt mera utsatta Estland.

Sirle Sööt
Sverigeesternas Förbund
ordförande

One thought on “Ester i Sverige protesterar mot Nordstream2”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *