Visst är det historieförfalskning, Guillou

Måste ge den gamla KGB-medarbetaren rätt, att vi är offer för en grov historieförfalskning av Andra Världskriget. Men inte riktigt som han tänkt sig det hela. Vi glömmer nämligen bort att samarbetet mellan Stalin och Hitler gjorde det möjligt för tyskarna att ockupera Europa från Norge ner till Grekland. Stalin gav Hitler fria händer i västra Europa – samtidigt som han själv påbörjade ett krig med Finland, ockuperade de Baltiska staterna, östra Polen, östra Rumänien och krossade därmed de självständiga staterna och mördade stora delar av deras invånare.

När sedan Stalin besegrade Hitler, påbörjades en 45-årig ockupation av Europa som var mer omfattande än det läge som rådde före krigsutbrottet 1939.

Stalins seger krävde gigantiska människooffer – men också hjälp utifrån i form av krigsmateriel från USA och England som fördes in via Archangelsk och Iran.

Från USA skickades bl a följande: 2000 järnvägslok, 11000 järnvägsvagnar, 18700 flygplan, 440000 transportfordon, 35000 motorcyklar, 2 670000 ton bensin och olja, telekabel, kläder och 4480 000 ton livsmedel och en däckfabrik(!). Detta motsvarade materielbehovet för 240 divisioner, motsvaras av ca 2,5 miljoner man.

Även den brittiska hjälpen var omfattande: minst 3000 Hurricanes-plan, 4000 andra flygplan, 5 218 pansarvagnar, mer än 5000 pansarvärnskanoner, 4320 ambulanser, lastbilar och andra lastfordon, 1721 motorcyklar, flygmotorer och 15 miljoner kängor. Ett slagskepp, 9 jagare, 4 u-båtar, 14 minsvepare, över 600 radaranläggningar, 41 u-båtsjaktfartyg, flera hundra marina kanoner och raketbatterier. I september 1941 fanns 500 brittiska piloter och mekaniker på plats i Murmansk för att träna sovjetiska piloter.

Så det är helt rätt att vi haft en ”Dagen D” bild förmedlad av Hollywood och att vi vet mycket lite om att kriget började när Stalin och Hitler var överens om att dela Europa mellan sig. När sedan kriget tog slut hade Stalin lagt beslag på halva Europa, precis så som de kommit överens om före kriget.

Antalet självständiga stater var alltså färre vid krigets slut, än före.

Så visst måste vi lära oss mer om detta, speciellt inför det stundande firandet i Moskva.

www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article20579585.ab

One thought on “Visst är det historieförfalskning, Guillou”

  1. En  intressant detalj är kanske att i Sverige lär man ut att 2:a världskriget startade 1939 med att tyskarna och sedan Sovjetunionen två veckor senare tågade in i Polen. I Sovjetunionen och de av Sovjetunionen ockuperade staterna fick man lära sig att 2:a världskriget startade först i juni 1941 då Tyskland bröt pakten med Stalin och anföll Sovjet.
    I motsatts till Guillou och ÅL bär det kanske vanliga historiker emot att ge all ära till Sovjetunionen för att ha besegrat Hitler enär Sovjet själv var med om att starta mardrömmen. Guillou är också snar att spela ut sina trumfkort  bl. a. ”terrorbombningar av tyska städer av de västallierade” men glömmer Sovjetunionens terror som våldtäkter, summariska avrättningar, deporteringar o dyl. som var ”segermaktens” oskiljaktiga följeslagare. När Guillou nämner terrorbombningar kunde han ju också ha nämnt terrorbombningarna av t. ex.  Narva och Tallinn i Estland. De historieböcker som Guillou läst kanske inte nämner detta eller kallar det för grov historieförvanskning.
    Såsom ovanstående artikel visar så var inte Sovjets framgångar på östfronten endast Sovjets egen styrka – det fanns små hjälpande händer, vilket givetvis inte nämns i Sovjetunionens historieböcker.  Berlin hade kunnat intas av väst om inte Eisenhower hade gett order om halt. Till skillnad från Sovjetunionen värnade han om sina soldaters liv och ville inte till varje pris vara först till Berlin. Antalet dödade på Sovjetsidan hade kunnat vara mångfalt färre om man värdesatt människoliv. Om man t.ex. låtit bli att meja ner sina egna retretterande soldater, låtit bli att avrätta återvändande krigsfångar m.m. 
    Helt klart är att det hade varit mycket svårare för västmakterna att besegra Hitler själva, och likaså hade det varit för Sovjet. Självklart besegrade man Hitler tillsammans, med endast Sovjetunionen och nu Putinryssland gör anspråk på att ha gjort det själv eller i det närmaste själva.  För de baltiska staterna och andra ockuperade stater slutade i själva verket 2:a världskriget först 1992 då de återfick sin frihet.
    Skall vi göra en ny grov historieförvanskning och påstå att kriget med Tyskland och Japan slutade 1945, och kriget med Sovjetunionen 1992. Vilket årtal och vilket datum skall vi fira?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *