Varför trodde jag att Hillary skulle vinna?

Just nu ser vi syndabocksjakten i full fart. Varför gick det så snett i rapporteringen och publiciteten kring USA-valet? Det verkar som att alla tidigare så kloka journalister (som nu haft fel) jobbar hårt med att skylla all felaktig publicitet på opinionsinstituten. Varför fick vi uppfattningen om att Hillary Clinton hade segern i sin hand? Var det journalisterna, inkallade experter, USA-kännare, statsvetare eller opinionsinstituten som inte visste vad de talade om?

I vart fall har medias trovärdighet fått sig en törn, eftersom de återgett allt detta.

Om nu media verkligen vill göra något för att hitta sanningen (och höja sin trovärdighet), kan ju media själva vara mer kritiska och återhållsamma med att publicera dessa undersökningar. Det är alltså inte opinionsinstitutens fel – det är medias fel som inte varit tillräckligt källkritiska och återgett all typ av opinionssmörja – och därmed struntat i allt grundläggande ifrågasättande som de borde ha lärt sig redan på Journalisthögskolan.

One thought on “Varför trodde jag att Hillary skulle vinna?”

  1. En liten betraktelse ang opinionsmätningarna.

    USA:s befolkning uppgår till ca 325 milj. Antalet röstberättigade i presidentvalet uppgick till ca 231 milj. För att få rösta måste man först registrera sig, och det gjorde ca 146 milj. Totalt avgavs i valet ca 127 milj röster, varav ca 60 milj för Trump och ca 60 milj för Clinton. I var och en av opinionsmätningarna tillfrågades i storleksordningen 0,001 milj människor (något tusental alltså), och utifrån detta ansåg man sig kunna förutsäga valutgången. I den viktiga swing-staten Florida deltog ca 9 milj människor i valet. Troligen har bara i storleksordningen 100 st av dessa ingått i varje enskild opinionsmätning. Det skilde ca 120 000 röster till Trumps fördel, i Florida, men det kunde ju ”lika gärna” varit tvärtom. Och vad just de hundratalet tillfrågade hyste för sympatier vid enkättillfället känns ju tämligen ointressant, i vart fall som något slags underlag för slutsatser om hur de 9 milj faktiskt skulle komma att rösta. Så det grundläggande problemet är statistikernas övertro på de matematiska modellerna. Och att många journalister blint litar på statistikerna, istället för att själva ta sig en funderare, ungefär så som jag gjort här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *