Vad ska en journalist göra när den intervjuade inte vill svara?

I Ekots Lördagsintervju utfrågas Mikael Damberg av Monica Saarinen (21 maj 2016). Det som slår mig är att ministern helt enkelt inte vill svara på en fråga. Det gäller försäljning/avveckling av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. Här försöker Damberg tala om allt annat än att svara på frågan.

Damberg vill inte säga: Vi vill sälja, för vi vill inte förlora (skattebetalarnas) pengar. Men det vill han inte säga, utan försöker ändra fokus till utsläppsrätter och Vattenfalls ambitioner att förändra sin inriktning till en miljömässigt mer hållbar energitillverkning. Han lägger också fokus på att det är Riksdagen som bestämt Vattenfalls ägardirektiv.

Saarinen biter sig fast, men lyckas inte få fram ett besked. Hennes fråga borde därför vara: Varför vill du inte svara på min fråga?

http://t.sr.se/1RcVzJ6