Tjatiga frågor fyller ut långa direktsändningar. Tragedin på Drottninggatan

Snabbt ändrades våra dagordningar inför det oförutsedda, även för oss som befann oss långt ifrån Drottninggatan. Men de som har som jobb att ta hand om sådana situationer är hela tiden övade för just det oförutsedda. Sjukvården, räddningstjänsten och polisen. En som övat var polisens presstalesperson Lars Byström, som hade ett otal variationer på ”inga kommentarer”:

  • Vi kan varken bekräfta eller dementera
  • Vi uttalar oss inte om beslag som görs under en förundersökning
  • Jag har inga uppgifter om det i nuläget
  • Det är för tidigt att säga något om detta

Några av svaren känns jobbiga när de kommer i en lång rad. Är det svararens fel, eller är det frågeställarens? Min fundering här är om det är alla de långa direktsändningarna som tvingar reportrarna att dra ut på tiden genom att ställa oändliga frågor – till en polis som varken kan eller får ge fler detaljer. Jag anser att polisen visar transparens och öppenhet så långt det går– men talespersonerna är skyldiga att hela tiden hålla sig inom ramen för vad förundersökningssekretessen medger. Här gör Byström ett bra jobb.

Men det hela ledde också till en ordväxling där Byström till sist sade: ”Det är inte för att jag vill vara elak som jag inte ger fler detaljer.”

Där journalisten svarade: ”Vi är inte heller elaka, utan ställer de frågor som oroliga medborgare vill ha svar på.”

Nja, var det så? Vi som inte var inom de närmaste kvarteren kände väl en viss oro, men min oro handlade om hur mina anhöriga, släkt och vänner var i säkerhet. Alltså inte de detaljer som journalisterna frågade om.

Här gjorde Facebook fantastiska insatser där vi kunde kolla om våra vänner var i säkerhet. Facebook visade verkligen hur sociala media kan nyttjas i krissituationer.

Media har bytt riktning på sina sparkar

En SD-politiker har uttalat sig rasistiskt på Facebook till sina vänner. Sundsvalls tidning har fått tag på inlägget och ringer upp politikern för ett samtal och intervju som spelas in. Kritiska frågor ställs och politikern böjar förstå att det hela kommer att publiceras och politikern blir alltmer aggressiv. Men det finns en tragik i detta – där en medie-elit trycker till nedåt mot ”vanligt” folk som inte förstår intervjusituationen och de spelregler som gäller i media. Det är alltså en ganska ovanligt att media sparkar ”neråt”. I vanliga fall är det ju ”sparkar uppåt” mot makthavare. Vi i publiken gillar ju annars modellen ”lille Davids kamp mot jätten Goliat”. Visserligen sitter politikern som ersättare i kommunfullmäktige och är definitionsmässigt makthavare. Men jag tror att varken hon själv eller hennes väljare uppfattar saken så. SD drivs ju av en misstro mot överheten, politisk elit och de är systemkritiska. Frågan är vad SD-politikerns väljare tycker – får de ökad eller minskad sympati för sin politiker? Jag tror att den ökar. SD är ju det är ju det enda paritet som under lång tid och konsekvent har fått ökat stöd i opinionen. Ju mer pisk de fått, desto mer har opinionsstödet ökat. SD måste bekämpas, men strategin bör förändras.

http://www.st.nu/halsingland/bollnas/politiker-hotar-reporter-1

Mer media än sömn

Förr delade vi upp dygnet i tre delar: 8 timmar sömn, 8 timmar arbete och 8 timmar för fritid. Nu ägnar vi drygt 8 timmar per dag åt media, vilket är en timme längre än vi sover per natt.

Det handlar om tidningar, tv, bio, radio, internet och utomhusreklam. Det är smartphonens som skapar nya tillfällen att konsumera media. Hur många i T-banan sitter framåtlutade ner i sin telefon med proppar i öronen och hur få är det som läser annat? http://bit.ly/1AKZz2b

Trots att media fyller allt mer av vår vakna tid, så befinner sig media i en allt djupare kris. Vi lyssnar inte längre på den traditionella radion. Fler, 49 procent, använder sociala medier som Facebook än de som lyssnar på SRs program. Och märkligt nog blir radioprogrammen sämre, anser Ulrika Knutsson (se länk nedan).

Jag vet dock inte var i statistiken jag finns när jag somnar framför TVn eller när jag tvingas gå upp när ”Pärleporten” går loss i radioklockan på söndagsmornarna klockan 6 i P1.

http://www.journalisten.se/kronika/varfor-krisar-ekot